Viggo funktioner

Brugere

Få detaljerede informationer på den enkelte bruger. Administratoren styrer hvilke data der vises til den pågældende bruger.

 

Man kan på brugerens profil se alt registreret fravær samt indlæg i dagbogen.