Skema & tid

FÅ OVERBLIK OVER jeres SKEMA OG ansattes tid

Et løsning udviklet i tæt samarbejde med skolerne. Når der arbejdes i skemaet vil man dynamisk få optællingen for det enkelte fag samt underviseren. Man kan nemt trække samlet optælling ud for den enkelte underviser eller samlet for alle. 

 

5 typer af optælling

Man styrer selv fag, aktiviteter, opgaver, tilsyn og tilstedeværelse.
Fag er bundet op på elever og ansatte, med forberedelsesfaktor, min- og maks-værdi og andet. Aktiviteter er til eks. vagt, møder eller andet. Opgaver er fast definerede værdier til forskellige opgaver. Slutteligt kan man vælge at afvikle skoleåret med tilstedeværelse. Det betyder at der optælles ud fra variable start/slut tider pr. dag pr. underviser.

 

Flere skemaer og opdelte perioder

Man kan arbejde i flere skemaer på samme tid, der er aktive i forskellige perioder. Dvs. hvis man arbejder med forskellige udkast før de publiceres. Fordelen er eks. hvis man er en kombineret skole og der er undervisere tilknyttet begge skoler. Her vil optællingen tage højde for dette, så det er en samlet værdi på tværs.