Åbningstider 


Mandag - Torsdag

kl. 8.30 - 12.00

&

kl. 12.30 - 14.00.

Fredage

kl. 8.30 - 12.00

Vil du kontaktes?
Kontakt mig angående programmer

 

Skoleøkonomi

KOMiT Skoleøkonomi
 

KOMiT's Skoleøkonomi håndterer beregning og opkrævning af betaling for skolegang på frie skoler.

 

Stor grad af frihed kendetegner brugen af KOMiT's Skoleøkonomi.

 

  • Bruger bestemmer selv det antal rater skolepenge/kursusbetaling skal opkræves over.
    • Denne kan variere både for kurser og skoleår og for enkelte elever.

 

KOMiT's Skoleøkonomi bygger på princippet om en opsætning, der er fælles for alle elever/kursister og mulighed for individuelle tilpasninger.
Bruger kan vælge om opkrævningen udelukkende skal bogføres eller om opkrævningen skal videresendes til Nets/Pbs, med mulighed for benyttelse af tilbudte ydelser herfra.

 

Ud over håndtering af opkrævning findes der i KOMiT's Skoleøkonomi en række forskellige afstemningsudskrifter ligesom en række statistikker og indberetningsmuligheder er indbygget.

 

Adgang til indberetninger sker under hensyntagen til skoleform (efterskole, grundskole, højskole og fri fagskole).
KOMiT har en række etablerede samarbejdsforhold med ministerier og andre offentlige instanser hvortil der jævnligt skal afleveres indberetninger.

 

Programmet er en del af grundpakken